Dodacie podmienky

DODACIE PODMIENKY
DODÁVKY PREDMETU PLNENIA (OBJEDNANÉHO TOVARU) BUDÚ PODĽA DOSTUPNOSTI PRODUKTOV A PREVÁDZKOVÝCH MOŽNOSTÍ PREDÁVAJÚCEHO REALIZOVANÉ V ČO NAJKRATŠOM TERMÍNE, ZVYČAJNE DO 1-5 PRACOVNÝCH DNÍ OD ZÁVÄZNÉHO POTVRDENIA OBJEDNÁVKY, VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH MÔŽE BYŤ DODACIA LEHOTA DLHŠIA, PO DOHOVORE S KUPUJÚCIM.

MIESTO ODBERU JE STANOVENÉ NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY KUPUJÚCEHO. ZA SPLNENIE DODÁVKY SA POVAŽUJE DODANIE PREDMETU PLNENIA NA UVEDENÉ MIESTO. SÚČASŤOU DODÁVKY NIE JE INŠTALÁCIA PREDMETU PLNENIA. DOPRAVU NA ADRESU URČENIA ZAISŤUJE PREDÁVAJÚCI. ZÁSIELKA S TOVAROM VŽDY OBSAHUJE DAŇOVÝ DOKLAD (ALEBO DODACÍ LIST V PRÍPADE ZBERNÝCH FAKTÚR), NÁVOD NA POUŽÍVANIE VÝROBKU A ZÁRUČNÝ LIST (AK SI TO CHARAKTERISTIKA VÝROBKU VYŽADUJE).

V PRÍPADE NEOSOBNÉHO ODBERU TOVARU (KURIÉR) NIE JE V ZÁRUČNOM LISTE VYPLNENÝ DÁTUM PREDAJA, NAKOĽKO NIE JE ZREJMÉ, ŽE ZÁKAZNÍK PREVEZME TOVAR. POKIAĽ JE TOVAR V PORIADKU DORUČENÝ, DOPLNÍ DÁTUM PREDAJA NA ZÁRUČNÝ LIST KUPUJÚCI, PODĽA DÁTUMU NA DOKLADE O PREDAJI. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI DÁTUMOM NA ZÁRUČNOM LISTE A DÁTUMOM NA PREDAJNOM DOKLADE NEBUDE PRÍPADNÁ REKLAMÁCIA UZNANÁ. V PRÍPADE NEOSOBNÉHO ODBERU, AK KUPUJÚCI ZISTÍ NEKOMPLETNOSŤ DODÁVKY, TOTO JE POVINNÝ DORUČIŤ PÍSOMNOU FORMOU KUPUJÚCEMU (MAILOM, FAXOM) VRÁTANE PRESNEJ ŠPECIFIKÁCIE KVANTITATÍVNYCH ALEBO KVALITATÍVNYCH ROZDIELOV.

ROZVOZ TOVARU JE ZABEZPEČENÝ PO CELEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKE PROSTREDNÍCTVOM PREPRAVNÝCH SPOLOČNOSTÍ. V RÁMCI PREPRAVY TOVARU SÚ ÚČTOVANÉ NASLEDUJÚCE DODATOČNÉ NÁKLADY:

  • DPD (DONÁŠKA KURIEROM NA ADRESU) - 10 € S DPH
  • SLOVENSKÁ POŠTA (DONÁŠKA KURIEROM NA ADRESU) - 7 € S DPH
  • SLOVENSKÁ POŠTA (OSOBNE NA POBOČKE POŠTY) - 5 € S DPH

OBJEDNÁVKA NAD 150€, BALNÉ A DOPRAVNÉ ZDARMA

OCHRANA OSOBNÝCH DÁT
REŠPEKTUJEME VAŠE SÚKROMIE. ABY SME VÁM MOHLI PONÚKNUŤ HODNOTNÉ SLUŽBY, POTREBUJEME POZNAŤ NIEKTORÉ VAŠE OSOBNÉ DÁTA. TIETO DÁTA CHRÁNIME PRED ZNEUŽITÍM A ZARUČUJEME VÁM, ŽE NIKDY NEPOSKYTNEME TRETIEMU SUBJEKTU VAŠE KONTAKTNÉ INFORMÁCIE A ÚDAJE O VAŠICH NÁKUPOCH.

VYUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB SÚHLASÍTE SO ZHROMAŽĎOVANÍM A POUŽÍVANÍM INFORMÁCIÍ O VÁS A VAŠICH NÁKUPOCH ZA VYŠŠIE STANOVENÝCH PODMIENOK. REGISTRÁCIOU ZÁKAZNÍKA, ŽIADATEĽA O NOVINKY, ÚČASTNÍKA ANKETY A ĎALŠÍCH INÝCH FORIEM REGISTRÁCIE AUTOMATICKY SÚHLASÍTE, ŽE MÔŽETE BYŤ INFORMOVANÝ O NOVINKÁCH E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY. AK SI NAĎALEJ NEBUDETE ŽELAŤ TIETO INFORMÁCIE, MÁTE MOŽNOSŤ KEDYKOĽVEK ICH ZASIELANIE UKONČIŤ PODĽA POSTUPU UVEDENÉHO V KAŽDEJ ZASIELANEJ SPRÁVE.


 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

VADY A REKLAMÁCIE SÚ RIEŠENÉ SAMOSTATNOU ČASŤOU – REKLAMAČNÝ PORIADOK.