23/05/2024

Autoservis-Pneuservis-Autodiely

Plnenie a servis autoklimatizácie

 

Základné informácie

          Klimatizácia je najúčinnejší systém na zníženie teploty v interiéri vozidla, čím napomáha zníženiu vyčerpanosti z teploty pri dlhých jazdách v aute.

Princíp autoklimatizácie

Súčasné autoklimatizácie pracujú na systéme roztiažnosti chladiarenských plynov alebo tzv. “vodná klimatizácia”, pracujúca na princípe zvlhčovania vzduchu, čím sa znižuje vnútorná teplota v kabíne (používa sa v kamiónoch počas spánku vodiča a ich výhodou je, že tieto klimatizačné zariadenia sú tiché).        Klimatizácie v osobných autách si vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu systému. Najbežnejšou údržbou je čistenie sania nasávaného vzduchu do kabíny a následná dezinfekcia klimatizačného systému. Tieto úkony je potrebné vykonať aspoň raz ročne.

        Plnenie klimatizácie, alebo výmena chladiva sa vykonáva, buď pri úniku chladiva alebo po určitom časovom období, cca. raz za 3 roky. Túto činnosť musí vykonávať profesionálne vybavená odborná dielňa, aby boli dodržané zásady technologického postupu. Nedodržaním technologických postupov môže dôjsť k závažným poškodeniam autoklimatizácie.

Akú autoklimatizáciu zvoliť?

 • manuálne ovládanie klimatizačného systém – pri manuálne ovládanej klimatizácii sa klimatizácia zapína samostatným tlačidlom. Následná distribúcia upraveného vzduchu, ktorý prúdi do kabíny vozidla, je regulovaná originálnymi otočnými alebo posuvnými prvkami.
 • automatické ovládanie (ECC) klimatizačného systému – v prípade, že sa zákazník rozhodne pre klimatizáciu s automatickým ovládaním, je režim prevádzky riadený mikroprocesorom. Výsledkom je stála teplota v kabíne vozidla, bez ohl’adu na ročné obdobie. Celá obsluha automatického ovládania sa zužuje na nastavenie požadovanej teploty v kabíne vozidla. Okamžite, po naštartovaní vozidla, si počítač ECC zistí skutočnú teplotu v kabíne a získaný údaj porovná s požadovanou teplotou. Potom aktivuje všetky potrebné okruhy klimatizačného systému, aby sa požadovaná teplota dosiahla v najkratšom možnom  čase. Z uvedeného vyplýva, že počítač sám podl’a potreby zapne klimatizáciu alebo kúrenie vozidla, reguluje ich výkon podl’a okamžitej potreby v závislosti od zmien vonkajšej teploty. Požadovaná teplota sa nastavuje na vel’koplošnom displeji, ktorý sa dodáva vo farbe, aby ladil s originálnym podsvietením prístrojovej dosky.

Ďalšie užitočné funkcie použitia ECC:

 • informuje vodiča o okamžitej vonkajšej teplote.
 • signalizuje nebezpečenstvo vzniku námrazy na vozovke.
 • obsahuje autodiagnostický chybový register, za pomoci ktorého akýkol’vek špecializovaný servis okamžite zistí stav klimatizačného systému

Servis

Zabezpečujeme kompletný servis a plnenie klimatizácií osobných a dodávkových automobilov.

Kompletný servis klimatizácie obsahuje:

 • vákuovanie systému, test na podtlak
 • výmena olejovej náplne klimmatizačného systému – odsatie
 • plnenie ekologickým chladivom R134a
 • plnenie detekčnou farbou na zistenie úniku chladiva zo systému
 • diagnostika elektronických obvodov
 • dezinfekcia výduchov (odporúča sa na začiatku sezóny alebo raz do roka)
 • opravy ostatných systémov klimatizácie
Autoservis

Online rezervácia na servis vozidla

Dnes

 • Štvrtok 23. mája 2024
 • Sviatok má Želmíra
 • Zajtra má sviatok Ela